Arşiv | İncelemeler RSS for this section

Korkuyu yenmek

Korku, insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da bulunan, kimisi doğuştan kimisi sonradan kazanılan, tehlikeler karşısında tepki gösteren duygu halidir. İnsan anatomisi incelendiğinde heyecanlar içinde en çabuk etki gösteren duygu korkudur. Korku, bireyin kendi sağlığını, varlığını koruma içgüdüsüne dayanır. Dışarıdaki herhangi bir tehlike karşısında takınılan tavırdır. Kimisi yalnızlıktan, ölümden; kimisi sınavlardan, ayrılıklardan; kimisi de bilinmeyenlerden korkarlar. Korku bazen özgüven eksikliğinden de kaynaklanabilir.

“Korkunun bedensel veya fizyolojik belirtileri ise otonom sinir sisteminde ve iç salgı bezlerinde meydana gelen değişmelerdir. Korkunun arkasından yapılan kan muayenelerinde serumda bazı maddelerin (adrenalin, kortizol gibi) artmış olduğu görülür. Deri damarlarının büzülmesi, kılların dikilmesi (ürperme), kan dolaşımının artması, nabzın hızlanması, terleme ve titreme (tremor) insanda görülen tipik korku belirtilendir.”

 

Korkuya Sebebiyet Veren Durumlar

Korku hem doğuştan hem de sonradan olur. İnsanlarda bulunan doğuştan korkulara örnek verecek olursam, çocuğun kandan korkması; hayvanlarda bulunan korkular ise civcivlerin şahinlerden korkması şeklinde özetleyebilirim. Ama esas olarak korkular sonradan kazanılır. İnsanın yetiştiği toplumdan ötürü, çeşitli korkuları olur. Kimisi kamyondan korkar, kimisi kargalardan… Çocuk Tamamını Okuyun…

Reklamlar

Özgüven Kazanmak

ÖZGÜVEN NEDİR?

Güven, kişinin sosyal hayatında, hem kendine hem de diğer insanlara karşı olan davranışları içerisinde, kendini bilerek atılganlık göstermesidir. İnsan yaşamında güvenin yeri ve önemi çok büyüktür. Her insan toplum içinde yaşadığı için, olası bir güven eksikliği durumunda kendini mutsuzluğun, huzursuzluğun hezimetine kaptırabilir. Eğer kişinin kendisiyle olan ilişkisi kuvvetli ve sağlamsa dış dünya karşısındaki varlığı o denli güçlü olur. Yeterlilik duygusu içinde kendisine güveni artar. Amma velakin aksi bir durum söz konusuysa, kendisini yetersiz hissedecek ve güven duygusunun ölçüsü azalacaktır.

Özgüvene sahip olan şahıslar kendi dünyalarında daha yaratıcı, daha mutlu, daha huzurludurlar. Kendilerini tanıdıkları için neye güçleri yetip yetmediğini iyi bilirler. O yüzden de kendi kapasitesinin üstünde olan işlere karışmaz ve hedeflerini o çerçevede sürdürürler. Hayatlarını başkalarının istekleri doğrultusunda değil; kendi benliklerinin, kendi arzularının elverdiği şekilde yaşamlarını devam ettirirler. Problemlerden kaçmaz bunların üstüne giderler ve olası bir başarısızlık durumunda, hatalarından ders alır, aynı hatayı tekrarlamamaktan kaçınırlar.

Tamamını Okuyun…